# User PointsKillsDeathsK/D RatioHeadshots
1 Chilled Rain158521209653042.283112
2 Scot 神11615870446651.863519
3 ★GIJonas11545841734962.403749
4 TodoSaga112991039741082.534595
5 Misery11280691931282.213381
6 Gibby11005386517712.182000
7 xd MissShot ⚡⚡10896607833581.811939
8 ^ ^2👌 Wraith1060926757121282.209428
9 Koinzell Banned1048927479382.921584
10 𝘽𝙤𝙤𝙩𝙮10403911844062.065203
11 Jordo98001338770171.907084
12 yuki95021732775622.298005
13 soyu9476818937092.203193
14 Replay9300399121801.831382
15 nodist-sss-9051442923651.872080